316 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Gospodarka odpadmi komunalnymi

Dokument usunięty dnia 18.03.2019
powód: dane nieaktualneUstawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)- zobacz

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391) - akt w wersji jednolitej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katrzyna Harackieicz
Dokument z dnia: 27.09.2012
Dokument oglądany razy: 6 049
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 27.09.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl