Gospodarka odpadmi komunalnymiUstawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)- zobacz

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391) - akt w wersji jednolitej

Podpisał: Katrzyna Harackieicz
Dokument z dnia: 27.09.2012
Dokument oglądany razy: 5 768
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 27.09.2012
 
wydruk z dnia: 19.04.2021 // bip.zkbiebrza.pl