Statut

Statut Związku Komunalnego Biebrza 

wpisany do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 231 z datą 22 listopada 2002 r. 

ogłoszony w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego Nr 59, poz. 1113

zobacz

ZMIANY W STATUCIE  Związku Komunalnego Biebrza

  opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 lutego 2011 roku, Nr 49, poz. 624

uchwała  Nr XII/39/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Statutu  Związku Komunalnego Biebrza

opublikowane zostały w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia  16 marca 2012 roku, poz. 922

uchwała Nr II/13/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza  z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza

Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 06.03.2009
Dokument oglądany razy: 1 667
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 27.09.2012
 
wydruk z dnia: 19.04.2021 // bip.zkbiebrza.pl