748 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Uchwały Zgromadzenia

XIII/50/23 z dnia 15 wrzesnia 2023r. -zmiana WPF na lata 2023-2026
głosowanie

XIII/49/23 z dnia 15 wrzesnia 2023r.-  zmiana planu na 2023r
głosowanie

XIII/48/23 z dnia 15 wrzesnia 2023r. - wyrazenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach - RIPOK
głosowanie

XIII/47/23 z dnia 15 wrzesnia 2023r. - wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu  na udziałach _PSZOKI
głosowanie

XII/46/23 z dnia 27 czerwca 2023r. - absolutorium
głosowanie

XII/45/23 z dnia 27 czerwca 2023r .-  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego za 2022 rok
głosowanie

XI/44/23  z dnia 25 stycznia 2023r- WPF na lata 2023-2026
głosowanie

XI/43/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.- plan finansowy na 2023 rok
głosowanie

XI/42/23  z dnia 25 stycznia 2023r.- składka członkowka na 2023 rok
głosowanie

X/41/22 z dnia 14 czerwca 2022r.- zmiana uchwały  w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
głosowanie

X/40/22 z dnia 14 czerwca 2022r. - wybór członka Zarzadu
głosowanie

X/39/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. - absolutorium
głosowanie

X/38/22 z dnia 14 czerwca 2022 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok
głosowanie

IX/37/22 z dnia 27 stycznia 2022 - zmiana w Statucie
głosowanie

IX/36/22 z dnia 27 stycznia 2022 - WPF na lata 2022 - 2025
głosowanie

IX/35/22  z dnia 27 stycznia 2022 - plan finansowy na 2022 rok
głosowanie

IX/34/22 z dnia 27 stycznia 2022- określenie wysokosci składki członkowskiej na 2022
głosowanie

VIII/33/21 z dnia 9 czerwca 2021 - udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza za 2020 rok
głosowanie

VIII/32/21 z dnia 9 czerwca 2021-  zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biberza za 2020 rok
głosowanie

VII/31/31 z dnia 12 marca 2021 r- WPF na lata 2021-2024
głosowanie

VII/30/21  z dnia 12 marca 2021r- plan finansowy na 2021 rok
głosowanie

VII/29/21 z dnia 12 marca 2021r - składka czlonkowska na 2021 rok
głosowanie

VI/28/20z dnia 24 sierpnia 2020r.- absolutorium

głosowanie

VI/27/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. - zatwierdzenie sprawozdania za 2019r

głosowanie

V/26/20 z dnia 24 stycznia 2020r.- WPF na lata 2020 - 2023

glosowanie

V/25/20  z dnia 24 stycznia 2020r- plan finansowy na 2020r

glosowanie

V/24/20 z dnia 24 stycznia 2020r.- wysokosc skladki czlonkowskiej

głosowanie

IV/23/11 z dnia 11 czerwca 2019r.

głosowanie

IV/22/19 z dnia 11 czerwca 2019r

głosowanie

IV/21/19 z dnia 11czerwca 2019

głosowanie

III/20/19 z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2022

głosowanie

III/19/19 z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2019 rok

głosowanie

III/18/19 z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu

głosowanie

III/17/19 z dnia 28 marca 2019r.
 w sprawie przyjecia Gminy Jasionówka do Związku Komunalnego Biebrza

głosowanie

III/16/19 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminy Krypno do Związku Komunalnego Biebrza

głosowanie

III/15/19 z dnia 28 marca  2019r.
 w sprawie składki członkowskiej na 2019 rok

głosowanie

II/14/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

głosowanie

II/13/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru członków Zarządu

głosowanie

II/12/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku
 wsprawie wyboru Zastepcy Przewodniczącego Zarządu

głosowanie

II/11/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie  wyboru Przewodniczącego Zarządu

głosowanie

II/10/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Zwiazku Komunalnego Biebrza

głosowanie

II/ 9/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku
 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2022

głosowanie

II/8/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie uchwalenia plannu finansowego na 2019 rok

głosowanie

II/7/19  z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie okreslenia wysokosci skladki czlonkowskiej na 2019rok

głosowanie

I/6/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjecia rezygnacji Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

głosowanie

I/5/18  zdnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zmmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biberzana lata 2018- 2021

głosowanie

 I/4/18  z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian planu finansowego Związku Komunalnego Biebrzana 2018 rok

głosowanie

 I/3/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku
 w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza

głosowanie

 I/2/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Zastepców Przewodniczącego Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biberza

głosowanie

 I/1/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

głosowanie

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: katarzyna harackiewicz
Dokument z dnia: 04.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 443
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 19.09.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl