713 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Organizacja Związku Komunalnego Biebrza

ZGROMADZENIE  ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

Organ stanowiący i kontrolny Związku.

W skład Zgromadzenia Związku wchodzą wójtowie, burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin uczestniczących w Związku oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu z kazdej gminy wybieranych przez rady gmin.  

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza -  Pan Jan Ryszard Kotuk

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia -Pan Wiesław Gołaszewski

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia - Pan Marcin KleczkowskiZgromadzenie Związku pełni funkcję kontrolą poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Biebrza - Pan Marek Jarosz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Pan Bogdan Wojsławowicz,

Pan Jarosław Karp,

Pan Leszek Lewicki

 Pan Lech Łepicki

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

Organ wykonawczy Związku

Zarząd składa się z 7 osób - przedstawicieli gmin, członków Związku, w tym przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zarządu.


Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Biebrza - Pan Andrzej Lićwinko

Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Pan Jan Joka

Członkowie Zarządu

Pan Mirosław Karolczuk,

Pan Dariusz Latarowski,

Pan Zbigniew Karwowski,

Pan Artur Gajlewicz,

Pan Grzegorz Andrzej Dudkiewicz


Zarząd Związku Komunalnego Biebrza wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku, mieszczącego się w Zabielu nr 37, gm. Jaswily

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 5 159
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 06.12.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl