673 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Uchwały Zarzadu

19/21 z dnia 29 marca 2021r
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Autopoprawka do projektu planu finansowego  na 2021r

Autopoprawka do projektu uchwały  w sprawie uchwalenia WPF  na lata 2021-2024

uchwała 18/20 z dnia 10 listopada 2020 r
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lat a2021-2024

uchwala 17/20 z dnia 10 listopada 2020r
 w sprawie  projektu planu finansowego Zwiazkyu komunalnego biebrza na 2021 rok


uchwała 16/20 z dnia 16 wrzesnia 2020 roku
w sprawie założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2021 rok

uchwała 15/20 z dnia 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I połrocze 2020 r.

uchwała 14/20 z dnia 19 maja 2020 rou
w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok

uchwała 13/20 z dnia 20 marca 2020 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 r

uchwała 12/19 z dnia 12 listopada 2019 roku
 w sprawie  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2020-2023

uchwała 11/19 z dnia 12 listopada 2019 roku
 w sprawie projektu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza na 2020 rok

uchwała 10/19 z dnia 28 pażdziernika 2019 roku
 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok

uchwala 9/19 z dnia 28 pażdziernika 2019 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu  finansowego Związku Komunalnego Biebrza za III kwartal 2019 roku

uchwała nr 8/2019 z dnia 1 pażdziernika 2019 roku
 w sprawie założeń kierunkowych do planu finansowego  Zwiazku  Komunalnego Biebrza  na 2020 rok

uchwala nr 7/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o ksztaltowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza za I polrocze 2019r.

uchwała nr 6/19 z dnia 30 lipca 2019 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartal 2019 roku

uchwała nr 5/19 z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za 2018 rok

uchwała nr 4/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu za I kwartał 2019 roku

uchwala nr 3/19 z dnia  19 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 208 rok

uchwała nr 2/19 z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie okreslenia warunków przyjecia Gminy Jasionówka do Zwiazku Komunalnego Biebrza

uchwała nr 1/19 z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia warunków przyjecia Gminy Krypno do Związku Komunalnego Biebrza

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 04.03.2019
Dokument oglądany razy: 789
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 06.04.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl