603 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Majątek i gospodarka Związku

Majątek Związku Komunalnego Biebrza składa się ze

- składek członkowskich 
-  z majątku nabytego z własnych środków uzyskanych w toku działalności Związku.

Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku.

Związek Komunalny Biebrza prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy uchwalany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi finansów publicznych.

Związek Komunalny Biebrza  jest głównym udziałowcem BIOM Sp.z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym - spółką utworzoną w celu eksploatacji oraz zarządu nad mieniem powstałym w wyniku realizowanego przez Związek  projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami”,

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Robert Augustyn
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 3 409
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 18.03.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl