594 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

2019 rok

uchwałanr 53/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego za IV kwartal 2018 roku

Autopoprawka do projektu WPF  na lata 2019   2022

Autopoprawka do projektu planu Finansowego  na 2019 rok

2018 rok

uchwałanr 52/18 z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2019-2022

uchwała nr 51/18 z dnia 15 listopada 2018 r
w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2019 rok

uchwała nr 50/18 z dnia 23 pażdziernika 2018 roku
 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

uchwała nr 49/18 z dnia 23 pazdziernika 2018 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu  finansowego Związku Komunalnego Biebrza za III kwartal 2018 roku

uchwała nr 48/18 z dnia 28 wrzesnia
w sprawie zalozeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2019 rok

uchwała nr 47./18 z dnia 21 sierpnia 2018r.
wsprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

uchwała nr 46/18 z dnia 21 sierpnia 2018r.
 w sprawie informacji o przebiegu wykonanai planu finansowego za I półrocze 2018 roku oraz infromacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsiewzięć

uchwała 45/18 zdnia 27 lipca 2018 r
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartal 2018 roku

uchwała 44/18 z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za 2017 rok

uchwała 43/18  z dnia 25 kwietnia 2018 r
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za I kwartal 2018 roku

uchwala 42/18 z dnia 28 marca2018 r
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok

uchwała nr 41/18 zdnia 31 stycznia2018r
 w sprawie zmian wplanie finansowym na 2018 rok

uchwała 40/18 zdnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego za IVkwartal 2017 r.

2017 rok

uchwała Nr 39/17 z 15 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok

Autoporawki do projektu uchwały Nr 37/17 Zgromadzenia Związku z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia planu fiinansowego Związku Komunlanego Biebrza na 2018 rok

uchwała nr 38/17 z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej  na lata 2018-2021

Uchwała nr 37/17 z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie projektu planu finansowego na 2018 rok

Uchwała  nr 36/17 z dnia 27 pazdziernika 2017 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za III kwartal 2017 roku

Uchwała nr 35/17 z dnia 25 wrzesnia 2017 roku
w sprawie założeń kierunkowych  do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza  na 2018 rok


Uchwała nr 34/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu reazlizacji przedsiewzięc

Uchwała nr 33/17 z dnia 28lipca 2017 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartał 2017 roku

Uchwała nr 32/17 z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie zasad udzielania zamowień publicznych wspolfinansowanych ze srodkow ochodzacych z Programu Infrastruktura i Środowisko, ktorych wartosc nie przekracza rownowartosci kwoty 30000euro

Uchwała nr 31/17 z dnia 24 maja 2017 roku
 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu planu finansowego zwiazku Komunalnego Biebrza  za 2016 rok

Uchwała nr 30/17z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie informacji  o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2017 roku

Uchwała nr 29/17 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok

Uchwała nr 28/17 z dnia 24 marca 2017 r
 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok

Uchwała nr 27/17 z dnia 31 stycznia 2017 r
w sprawie informacji o wykonaniu plannu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za IV kwartał 2016 roku

2016 rok

Uchwała nr 26/16 z dnia 21 listopada 2016 r
w sprawie ustalenia warunków przyjecia Gminy Knyszyn do Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała nr 25/16 z dnia 14 listopada 2016r
 w sprawieprojektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na 2017 rok

Uchwała nr 24/16 z dnia 14 listopada 2016r
w sprawie projektu planu finansowegoZwiązku Komunalnego Biebrza na 2017 rok

uchwała nr 23/16 z dnia 25 pażdzierniak 2016r
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za III kwartał 2016 roku

uchwała nr 22/16 z dnia 23 września 2016r
w sprawie założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2017 rok

uchwała nr 21/16 z dnia 23 września 2016r
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok

uchwała nr 20/16 z dnia 30 sierpnia 2016r
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewzięć

Uchwala Nr 19/16 z dnia 27 lipca 2016r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za II kwartal 2016 roku

Uchwała Nr 18/16 z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2015 rok

Uchwała Nr 17/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartal 2016 roku

Uchwała Nr 16/16 z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2015 rok

Uchwała Nr 15/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za IV kwartał 2015 roku

Uchwała Nr 14/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia warunków przyjęcia Gminy Janów do Zwiazku Komunalnego Biebrza

Autopoprawka do projektu planu finansowego na 2016 rok

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2016-2019

2015 rok

Uchwała Nr 13/15 Zarzadu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 13 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok

Uchwala Nr 12/15 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 13 listopada 2015roku
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwiazku Komunalnego Biebrza na 2016 rok

Uchwała Nr 11/15 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 13 listopada 2015 roku
w sprawie projektu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza na 2016 rok

Uchwala Nr 10/15 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 26 pazdziernika 2015 roku
w sprawie informacji io wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za III kwartal 2015 roku

Uchwała Nr 9/15 Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 wrzesnia 2015 roku w sprawie
założeń kierunkowych do planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza na 2016 rok

Uchwała nr 8/15 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowegoza I połrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewzieć

Uchwała nr 7/15 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie
zmian w planie finansowym na 2015 rok

uchwała Nr 6/15 Zarzadu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie
informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartał 2015 roku

Uchwała Nr 5/15 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok

Uchwała Nr 4/15 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2014 rok

Uchwała Nr 3/15 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2015 roku

Uchwała Nr 2/15 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Uchwała Nr 1/15 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za IV kwartał 2014 roku

2014 rok

Uchwała Nr 49/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z 22 grudnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Uchwała Nr 48/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok

Uchwała Nr 47/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z 22 grudnia 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr 46/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2015 rok

Uchwała Nr 45/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na 2015 rok

Uchwała Nr 44/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 30 września 2014 roku w sprawie założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2015 rok

Uchwała Nr 43/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwała Nr 42/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartał 2014 roku

Uchwała Nr 41/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok

Uchwała Nr 40/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2014 roku

Uchwała Nr 39/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2013 rok

Uchwała Nr 38/14 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 17 marca 2014 r. 
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiąku Komunalnego Biebrza za IV kwartał 2013 roku

2013 rok

Uchwała Nr 37/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Uchwała Nr 36/13 Zarzadu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 listopada 2013r
w sprawie projektu uchwały Wieloeletniej Prognozy Fnansowej  Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Uchwała Nr 35/13 ZarząduZwizku Komunalnego Biebrza z dnia 15 listopada 3013 r.
w sprawie zmian w planie fnansowym na 2013 rok

Uchwała Nr 34/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za III kwartał 2013 roku

Uchwała Nr 33/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 26 września 2013 r.
 w sprawie założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza  na 2014 rok

Uchwała Nr 31/13 Zarzadu Zwiakzu Komunalnego Biebrza  z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I połrocze 2013 roku oraz informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała Nr 31/13 Zarzadu Zwiakzu Komunalnego Biebrza  z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartal 2013 roku

Uchwała Nr 30/13 Zarzadu Zwiakzu Komunalnego Biebrza  z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za I kwratał 2013 roku

Uchwała Nr 29/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2012 rok

Uchwała Nr 28/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 kwietnia 2013 roku
 w sprawie  zmiany uchwały Nr 25/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 marca 2013 roku  w sprawie Uchwalenia Wieleoletniej Prognozy Finansowej  Zwiazku Komunalnego Biebrza na lata 2013-2016

Uchwała Nr 26/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za 2012 rok

Uchwała Nr 25/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie Uchwalenia Wieleoletniej Prognozy Finansowej  Zwiazku Komunalnego Biebrza na lata 2013-2016

Uchwała Nr 25/13 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za IV kwartał 2012roku

2012 rok

Uchwała Nr 24/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 7 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok

Uchwała Nr 23/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 7 grudnia 2012 roku
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za III kwartał 2012roku

Uchwała Nr 22/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie projektu planun finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza na 2013 rok

Uchwała Nr 21/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 14 listopada 2012 roku
 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na 2013 rok

Uchwała Nr 20/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 wrzesnia 2012 roku
w sprawie założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2013 rok

Uchwała Nr 19/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała Nr 18/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5/5/ 12  Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartał 2012 roku

Uchwała Nr 17/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr. 4/4/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2011 rok

Uchwała Nr 16/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 3/3/12 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za Ikwartał 2012 roku

Uchwała Nr 15/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 2/2/12 zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok

Uchwała Nr 14/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 1/1/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za IV kwartał 2011 roku

Uchwała Nr 5/5/12 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie Informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartał 2012 roku

Uchwała Nr 4/4/12 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 29 maja 2012 roku 
w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza za 2011 rok

Uchwała Nr 3/3/12 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 26 kwietnia 2012 roku 
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku  za I kwartal 2012 roku

Uchwała Nr 2/2/12 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 28 marca 2012 roku 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok

Uchwała Nr 1/1/12 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 29 lutego 2012 roku 
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Zwiazku  za IV kwartal 2011 roku

2011 rok

Uchwała Nr 11/13/11 Zarzadu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego biebrza na 2011 rok

Uchwała Nr 10/12/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok

Uchwała Nr 10/11/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 14  listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok

Uchwała Nr 8/10/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 pazdziernika 2011 roku w sprawie  informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za III kwartał 2011 roku

Uchwała Nr 7/9/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 września 2011 roku 
w sprawie założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok


Uchwała Nr 6/8/11 Zarzadu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie:  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.   


Uchwała Nr5/7/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartal 2011 roku 

Uchwała Nr 4/6/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 10 czerwca 2011r.
w sprawie  zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro

Uchwała Nr 4/5/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 10 czerwca 2011r.
w sprawiezmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2011 rok

Uchwała Nr 3/4/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 18 maja 2011r.
w sprawie podania do publicznej wiadomosci rocznej informacji za 2010 rok

Uchwała Nr 2/3/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2010 rok

Uchwała Nr 2/2/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2011 roku

Uchwała Nr 1/1/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie:  sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok

2010 rok

Uchwała Nr 38/34/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie: projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2011rok

Uchwała Nr 38/33/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrzana 2011 rok

Uchwała Nr 37/32/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 wrzesnia 2010r.
w sprawie: założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2011 rok.

Uchwała Nr 36/31/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 sierpnia 2010r.
w sprawie informacji o  przebiegu wykonania planu finansowego  za I półrocze 2010 roku

Uchwała Nr 35/30/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2010r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartał 2010 roku
Uchwała Nr 35/29/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2010r.
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Uchwała Nr 34/28/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 21 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Uchwała Nr 33/27/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 kwietnia 2010r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2010 roku

Uchwała Nr 32/26/10 Zarządu Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2010r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2009 rok

2009 rok

Uchwała Nr 31/25/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

Uchwała Nr 30/24/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 13 listopada 2009 r. 
w sprawie: projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Uchwała Nr 30/23/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

Uchwała Nr 29/22/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za III kwartał 2009 roku

Uchwała Nr 28/21/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 wrzesnia 2009 roku
w sprawie: założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Uchwała Nr 27/20/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie:informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I półrocze 2009 roku 


Uchwała Nr 26/19/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 lipca 2009 roku
w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartał 2009 roku

Uchwała Nr 25/18/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

Uchwała Nr 24/17/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 kwietnia 2009 roku
w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2009 roku

Uchwała Nr 23/16/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2008 rok

2008 rok

Uchwała Nr 21/15/08 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

Uchwała nr 20/14/08 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 31 października 2008r
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za III kwartał 2008 roku

Uchwała Nr 20/13/08 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 31 października 2008r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

Uchwała Nr 19/12/08 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie: założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

Uchwała Nr 18/11/08 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku

Uchwała Nr 17/10/08 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za II kwartał 2008 roku

Uchwała Nr 13/9/08 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2008 roku

Uchwała Nr 11/8/08 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2007 rok


2007 rok

Uchwała Nr 8/7/07 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2007 rok

Uchwała Nr 8/6/07 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

Uchwała Nr 7/5/07 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 17 października 2007 r,
w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za III kwartał 2007 roku

Uchwała Nr 6/4/07 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie: założeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

Uchwała Nr 5/3/07 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku

Uchwała Nr 2/2/07 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie: informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2007 roku

Uchwała Nr 1/1/07 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 06.03.2009
Dokument oglądany razy: 4 096
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 07.02.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl