501 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Statutowy zakres działań

Zakres zadań wykonywanych przez ZKB określony został w Statucie Związku do którego należy:

 • podjęcie i kontynuowanie działań w zakresie ochrony środowiska na terenie gmin wchodzących w skład Związku,
 • realizacja zadań mających na celu zatrzymanie, a następnie odwrócenie niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym Dorzecza Biebrzy,
 • prowadzenie studiów i badań w zakresie racjonalizacji korzystania ze środowiska,
 • realizacja programu rozwoju i promocji turystyki i agroturystyki wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej na terenie gmin tworzących Związek,
 • inicjowanie współpracy międzyregionalnej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej,
 • opracowywanie programów przedsięwzięć gospodarczych.
 • działanie na rzecz rozwoju lokalnego i obszarów wiejskich w ramach programów współfinansowanych z funduszy pomocowych,
 • realizacja zadań zwiazanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • realizacja zadań związanych z gospodarką energetyczną,
 • realizacja zadań z zakresu drogownictwa,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 • działanie na rzecz rozwoju infrastruktury związanej z oświatą, kulturą, ochroną zdrowia,
 • realizacja zadań z zakresu promocji oraz działań informacyjno-edukacyjnych

Urzeczywistnienie statutowych celów Związku następuje poprzez realizację projektów z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami.

O kierunkach działalności Związku decyduje Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Robert Augustyn
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 3 719
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 10.11.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl