396 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Rekultywacja składowisk

 

   Projekt pn. "Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”  współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska(umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-029/10 z dnia 28.12.2010r., aneks nr UDA-RPPD.05.02.00-20-029/10-13 z dnia 15.11.2013r.)

Kwota dofinasowania 3.115 229,98 PLN stanowiącą 85%wydatkówkwalifikowanych

          Okres realizacji zadania: 2010-2013


.

Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami: Bargłów Kościelny, Goniądz, Jaświły, Korycin, Lipsk, Nowy Dwór, Suchowola, Janów, Trzcianne. 

W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną oraz zrekultywowano 10 gminnych składowisk odpadów komunalnych: w Kroszówce, Łazach, Jaświłach, Korycinie, Kolonii Lipsk, Nowym Dworze, Poświętnym, Suchowoli, Janowie, Nowej Wsi (wykonawca- Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET, Tomasz Gwóźdź, 25-363 Kielce).

Ogólna powierzchnia zrekultywowanych składowisk odpadów  wynosi 13, 02 ha, objętość zlikwidowanych składowisk  odpadów  189 586,95 m3, masa odpadów na zrekultywowanych składowiskach wysypiskach 48 442,40 Mg.

Realizacja projektu obejmowała również nadzór nad robotami związanymi z rekultywacją biologiczną i techniczną poszczególnych składowisk odpadów (Nadzór inwestorski – wykonawca: DDG Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 21-500 Biała Podlaska) oraz

nadzór nad prawidłową realizacją projektu, rozliczanie projektu ( wykonawca – Z.U.B. „INŻYNIER” Ireneusz Grasko, 21-500 Biała Podlaska).


 

składowisko  odpadów w Janowie

gm. Janów

składowisko odpadów w Jaswilach

gm. Jaswily

składowisko odpadów w Nowym Dworze

gm. Nowy Dwór

składowisko odpadów w Trzciannem

gm. Trzcianne

skłdowisko odpadów w Kroszówce

gm. Bargłów Koscielny

składowisko odpadów w Kol. Lipsk

gm. Lipsk

składowisko odpadów w Korycinie

gm. Korycin

składowisko odpadów w Poswietnym

gm. Suchowola

składowisko odpadów w Suchowoli

gm. Suchowola

skladowisko odpadów w łazach

gm. Gonoadz

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 19.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 202
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 13.02.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl