328 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Uchwały Zgromadzenia

Dokument usunięty dnia 07.02.2013
powód: strona istnieje

Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

2013 rok

Uchwała Nr VII/28/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia  31 stycznia 2013r
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2013- 2016

Uchwała Nr VII/27/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia  31 stycznia 2013r
w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2013 rok

2012 rok

Uchwała Nr VI/26/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 wrzesnia2012r
 w sprawie zmiany Statutu Zwiazku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr V/25/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 18 czerwca 2012r
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2012-2015
Uchwała Nr V/24/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 18 czerwca 2012r
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok
Uchwała Nr V/23/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 18 czerwca 2012r
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej  na 2012 rok
Uchwała Nr V/22/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 18 czerwca 2012r
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza  za 2011 rok

Uchwała Nr V/21/12 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 18 czerwca 2012 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2011 rok

2011 rok

Uchwała Nr IV/20/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 grudnia 2011r
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o

Uchwała Nr IV/19/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2012

Uchwała Nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2012 – 2015

Uchwała Nr IV/17/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 grudnia 2011r.
w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2012 rok

Uchwała Nr III/16/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2011 r w sprawie: Powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Związku Komunalnego Biebrza w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Związek umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Uchwała Nr III/15/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2011 r w sprawie: wyrazenia zgody na ustanowienie zastawu na udziałach objetych przez Związek Komunalny Biebrza w kapitale zakładowym BIOM Sp. z o. o. z siedziba w Dolistowie Starym

Uchwała Nr III/14/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2011 r w sprawie: zmian w planie finansowym Zwiazku Komunalnego Biebrza na 2011rok

Uchwała Nr II/13/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 18 maja 2011 r w sprawie: zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr II/12/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 18 maja 2011 r w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza za 2010 rok

Uchwała Nr II/11/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 18 maja 2011 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2010 rok

Uchwała Nr I/10/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011 r w sprawie:zmiany Regulaminu Biura Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr I/9/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011 r w sprawie: uchwalenia planu finansowego Zwiazku Komunalnego Biebrza na rok 2011

Uchwała Nr I/8/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011 r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2011-2014

Uchwała Nr I/7/11 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011 r w sprawie: okreslenia wysokosci składki członkowskiej na 2011 rok

Uchwala Nr I/6/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011r w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Biebrza

 Uchwala Nr I/5/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011r w sprawie: wyboru członków Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

Uchwala Nr I/4/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011r w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

Uchwala Nr I/3/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011r w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Biebrza 


Uchwala Nr I/2/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011r w sprawie:wyboru  Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza 

Uchwala Nr I/1/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011r w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

2010 rok

Uchwala Nr XV/52/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010r w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o.

Uchwala Nr XV/51/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010r w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Uchwala Nr XV/50/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010r w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawne, przypadających Związkowi Komunalnemu Biebrza

Uchwala Nr XV/49/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010r w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały w sprawie planu finansowego

Uchwala Nr XV/48/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010r w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze

Uchwala Nr XIV/47/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 kwietnia 2010r w sprawie: przyjęcia Gminy Płaska do Związku Komunalnego Biebrza

Uchwala Nr XIV/46/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 kwietnia 2010r w sprawie: przyjęcia Gminy Janów do Zwiazku Komunalnego Biebrza

Uchwala Nr XIV/45/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 kwietnia 2010r w sprawie: przyjęcia Gminy Korycin do Związku Komunalnego Biebrza

Uchwala Nr XIV/44/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 kwietnia 2010r w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Uchwala Nr XIV/43/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 kwietnia 2010r w sprawie: udzielenia absolutorium Zarzadowi Zwiazku komunalnego Biebrza za 2009 rok

2009 rok

Uchwała Nr XIII/42/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 grudnia 2009r
w sprawie:uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2010

Uchwała Nr XIII/41/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 grudnia 2009r
w sprawie: określenia wysokości składki członkowskiej na 2010 rok 

Uchwała Nr XII/40/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Biura Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr XII/39/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
 w sprawie: zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr XII/38/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
 w sprawie: przyjęcia Gminy Grajewo do Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr XII/37/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
w sprawie: przyjęcia Gminy Rajgród do Związku Komunalnego Biebrza.

Uchwała Nr XI/36/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
w sprawie: uchwalenia nowego Statutu Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr XI/35/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
w sprawie: wniesinia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o.

Uchwała Nr XI/34/09 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Biebrza 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego za rok 2008 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza za 2008 rok

Uchwała Nr X/33/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2009r.
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok
Uchwała Nr X/32/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2009r.
w sprawie: przyjęcia Gminy Sztabin do Związku Komunalnego Biebrza 

Uchwała Nr X/31/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2009r.
w sprawie:  przyjęcia Miasta Grajewo do Związku Komunalnego Biebrza 


2008 rok

Uchwała Nr IX/30/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008r
w sprawie: określenia wysokości składki członkowskiej na 2009 rok 


Uchwała Nr IX/29/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok 


Uchwała Nr IX/28/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o.


Uchwała Nr IX/27/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie: zmiany uchwały nr V/13/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2008 rok 

Uchwała Nr VIII/26/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 2 lipca 2008 roku
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok 


Uchwała Nr VIII/25/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 2 lipca 2008 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr V/13/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2008


Uchwała Nr VII/24/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok 


Uchwała Nr VII/23/08 Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia zasad numeracji uchwała organów Związku Komunalnego Biebrza 


Uchwała Nr VII/22/08 Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego za rok 2007 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza za 2007 rok 


Uchwała Nr VI/21/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok 

Uchwała Nr VI/20/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Związkowi Komunalnemu Biebrza 


Uchwała Nr VI/19/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o. 


Uchwała Nr VI/18/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr V/13/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2008 


Uchwała Nr VI/17/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie: uchwalenia nowego Statutu Związku Komunalnego Biebrza 

Uchwała Nr VI/16/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza Z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie: przyjęcia Miasta Grajewo do Związku Komunalnego Biebrza

Uchwała Nr VI/15/08 zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego Biebrza 


2007 rok

Uchwała Nr V/14/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok Uchwała Nr V/13/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie:określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2008 Uchwała Nr V/12/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2007 rok Uchwała Nr IV/11/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za rok 2006 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza za 2006 rok Uchwała Nr III/10/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2007 Uchwała Nr II/9/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 5 marca 2007 roku
w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Biebrza Uchwała Nr II/8/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 5 marca 2007 roku
w sprawie: wyboru członków Zarządu Związku Komunalnego Biebrza Uchwała Nr II/7/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 5 marca 2007 roku
w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Biebrza Uchwała Nr II/6/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 5 marca 2007 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Biebrza Uchwała Nr II/5/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 5 marca 2007 roku
w sprawie: wyboru Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza Uchwała Nr II/4/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 5 marca 2007 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego BiebrzaUchwała Nr I/3/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lutego 2007 roku
w sprawie:określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2007 Uchwała Nr I/2/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lutego 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Biura Związku Komunalnego Biebrza Uchwała Nr I/1/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lutego 2007 roku
w sprawie: zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 06.03.2009
Dokument oglądany razy: 2 241
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 07.02.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl