283 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Dochody Związku

Dochodami Związku są:

  • Wpływy z majątku Związku,
  • Wpływy z działalności Związku
  • Wpływy ze składek członkowskich
  • Dotacje, darowizny, zapisy i inne źródła.

W toku dotychczasowej działalności Związek Komunalny Biebrza nie uzyskał żadnych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw.


Struktura dochodów Związku opiera się na przeważającym udziale środków finansowych pochodzących z zewnętrznych źródeł w postaci dotacji i pożyczek instytucji wspólfinansujących realizowane zadania inwestycyjne


Dochody własne Związku uzyskiwane są ze składek członkowskich gmin uczestniczących w Związku.
Wysokość składki członkowskiej ustalana jest rokrocznie przez Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Robert Augustyn
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 3 544
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 10.02.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl