191 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Inne zadania

POZOSTAŁE  ZADANIA  REALIZOWANE  PRZEZ Z WIĄZEK  KOMUNALNY  BIEBRZA

1. Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Biebrza oraz Programy Ochrony Środowiska dla gmin członkowskich Związku


Na zlecenie Związku Komunalnego Biebrza w 2004 roku został opracowany wspólny projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Biebrza oraz projekty Programów Ochrony Środowiska dla gmin: Trzcianne, Płaska, Suchowola, Nowinka, Goniądz, Jaświły, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Augustów, Lipsk, Sztabin i Miasto Augustów.2. Koncepcja gospodarki wodno – ściekowej


W ramach zadania została wykonana dokumentacja w postaci opracowania koncepcji gospodarki wodno – ściekowej dla gmin członkowskich Związku przez firmę EKOM z Białegostoku. Opracowanie w formie pisemnej i na nośniku CD została przesłana gminom członkowskim Związku.


Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania pochodziły z dochodów własnych Związku.3 Budowa boiska do piłki nożnej w Suchowoli przy ul, Targowej


Zadanie zostało współfinansowane ze środków z programu SAPARD oraz gminy Suchowola.4. Program „Porozumienie dla przyrody”


Czynności wynikające z realizacji programu „Porozumienie dla Przyrody” polegały na przygotowaniu i realizacji projektu „Nasze gminy chronią mokradła: Nowy Lipsk” Podejmowane czynności współfinansowano ze środków GEF/SGP poprzez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej oraz ze środków EkoFunduszu..
Realizacja projektu przebiegała przy trójstronnej współpracy: stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej, Związku Komunalnego Biebrza i Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Projekt miał na celu zachowanie środowisk sprzyjających ptakom wodno-błotnych oraz udostępnienie go dla obserwatorów ptaków i turystów - przyrodników. Zaplanowano trzy bloki zadań: budowę infrastruktury przyrodniczej, czynną ochronę łąk (wykaszanie i odkrzaczanie) oraz zakup sprzętu do prowadzenia tych prac.

CZYTAJ DALEJ


5. Pilotażowy program LEADER +

Projekt realizowany był na terenie województwa podlaskiego, w jedenastu gminach należących do Związku Komunalnego Biebrza – Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Jaświły, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Nowinka, Augustów, Korycin, Janów.
Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2005 roku, a zakończyła w maju 2006r.
Dnia 08.04.2006r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Suchowoli nastąpiło podpisanie przez Fundatorów Fundacji Biebrzańskiej aktu założycielskiego Fundacji Biebrzańskiej.

CZYTAJ DALEJ
6. Lokalna Strategia Rozwoju Dorzecza Biebrzy

W ramach zadania wykonana została dokumentacja w postaci opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Biebrzy, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przez Fundację Biebrzańską na podstawie umowy zawartej w dniu 14.03.2008r.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych Związku.


 

7. Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Zarządzania Środowiskowego
Zadanie pn. „Opracowanie projektu technicznego ośrodka edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego” zrealizowane zostało w 2010 roku. 

 
W wyniku realizacji tego zadania wykonana została dokumentacja koncepcyjno-projektowa i techniczna dla planowanego ośrodka edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego w Dolistowie Starym.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 17.03.2009
Dokument oglądany razy: 3 526
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 19.01.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl