bilans za 2020rok

Wersja archiwalna z dnia 06.05.2022

Bilans  z wykonania budzetu za 2021

Bilans jednostki za 2021

Informacja dodatkowa za 2021

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu za 2021

Podpisał: katarzyna harackiewicz
Dokument z dnia: 17.05.2019
Dokument oglądany razy: 988
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 06.05.2022
 
wydruk z dnia: 22.05.2024 // bip.zkbiebrza.pl