Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostęp do pozostałych informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Strona obowiązkowa w każdym BIP.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje, które nie zostały udostepnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), są udostepniane na wniosek.

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane  w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostepnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem art 13 ust 2 i art 15 ust 2 w/w ustawy.


Podpisał: Robert Augustyn
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 6 338
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 07.07.2010
 
wydruk z dnia: 14.06.2024 // bip.zkbiebrza.pl