60 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Rejestr Uchwał Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

Dokument usunięty dnia 09.03.2009
powód: informacje znajdja się na podstronie "uchwały zarzadu"

LP

Nr uchwały

w sprawie

data

protokół

2007

1

1/1/07

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

2006

1

2/1/06

Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Komunalnego Biebrza

20 marca 2006

-

2

4/2/06

Określenia zakresu i formy informacji o wykonaniu planu finansowego Związku komunalnego Biebrza

10 kwietnia 2006

-

3

5/3/06

Informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I kwartał 2006 roku

28 kwietnia 2006

-

4

6/4/06

Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2006 rok

7 czerwca 2006

-

5

8/5/06

Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku

30 sierpnia 2006

-

6

9/6/06

Założeń kierunkowych do budżetu Związku Komunalnego Biebrza na 23007 rok

30 września 2006

-

7

10/7/06

Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2006 rok

23 października 2006

-

8

10/8/06

Informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za III kwartał 2006 roku

23 października 2006

-

9

11/9/06

Projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2007 rok

14 listopada 2006

-

2005

1

1/1/05

Zawarcia umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej kol. wsi Dolistowo Stare, gm. Jaświły, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 452

2 marca 2005

-

2

2/2/05

Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Komunalnego Biebrza

25 marca 2005

-

3

2/3/05

Zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku Komunalnego Biebrza w I kwartale 2005 roku

25 marca 2005

-

4

2/4/05

Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku Komunalnego Biebrza w II kwartale 2005 roku

25 marca 2005

-

5

3/5/05

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na rok 2005

22 kwietnia 2005

-

6

5/6/05

Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu związku Komunalnego Biebrza w III kwartale 2005 roku

24 czerwca 2005

-

7

7/7/05

-

-

-

8

8/8/05

Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku Komunalnego Biebrza w IV kwartale 2005 roku

28 września 2005

-

9

9/9/05

Założeń kierunkowych do budżetu Związku Komunalnego Biebrza na 2006 rok

30 września 2005

-

10

10/10/05

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na rok 2005

24 października 2005

-

11

12/11/05

Projektu budżetu Związku Komunalnego Biebrza na 2006 rok

15 listopada 2005

-

2004

1

1/1/4

Zmian projektu budżetu na 2004 rok

8 stycznia 204

-

2

1/2/04

Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Związku na I kwartał 2004r

8 stycznia 2004

-

3

2/3/04

Zmian projektu budżetu na 2004 r

26 stycznia 2004

-

4

3/4/04

Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Komunalnego Biebrza

18 marca 2004

-

5

4/5/04

Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Związku na II kwartał 2004

8 kwietnia 2004

-

6

7/6/04

Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Związku na III kwartał 2004 r

2 lipca 2004

-

7

-

-

-

-

8

12/8/04

Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Związku na IV kwartał 2004 r

8 października 2004

-

9

14/9/04

Projektu budżetu Związku Komunalnego Biebrza na 2005 rok

15 listopada 2004

-

10

15/10/04

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na rok 2004

22 listopada 2004

-

11

16/11/04

Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu związku Komunalnego Biebrza w I kwartale 2005 roku

31 grudnia 2004

-

2003

1

1/1/03

Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Komunalnego Biebrza

28 marca 2003

-

2

4/2/03

Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003roku

21 sierpnia 2003

-

3

5/3/03

Zmiany budżetu Związku Komunalnego w 2003 roku

4 września 2003

-

4

6/4/03

Zmiany uchwały 5/3/03 Zarządu związku Komunalnego Biebrza z dnia 4 września 2003r. w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego w 2003 roku

2 października 2003

-

5

7/5/03

Uchylenia uchwały Nr 6/4/03 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza w sprawie zmiany uchwały Nr 5/3/2003 Zarządu związku Komunalnego Biebrza z dnia 2 października 2003 r.

13 października 2003

-

6

8/6/03

Projektu budżetu Związku Komunalnego Biebrza na 2004 rok

6 listopada 2003

-

2002

1

3/1/02

Opracowania układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego Biebrza

17 kwietnia 2002

3/2002

2

1/3/02

Opracowania układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego Biebrza

25 czerwca 2002

-

3

4/2/02

Zmian w planie budżetu Związku Komunalnego Biebrza

25 czerwca 2002

-

4

5/3/02

Zmian w planie budżetu Związku Komunalnego Biebrza

15 lipca 2002

-

5

6/4/02

Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku

22 lipca 2002

-

6

7/5/02

Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2002 roku

4 października 2002

-

7

8/6/02

Zmian w planie budżetu Związku Komunalnego Biebrza

15 października 2002

-

8

8/7/02

Ustanowienia reprezentantów Związku do dokonywania czynności prawnych związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem BIOM sp. z o. o. w Dąbrowie Białostockiej

15 października 2002

-

9

9/8/02

Projektu budżetu Związku na rok 2003

15 listopada 2002

-

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Robert Augustyn
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 1 751
Opublikował: Robert Augustyn
Publikacja dnia: 10.04.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl