169 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Organizacja Związku Komunalnego Biebrza

Dokument usunięty dnia 18.03.2011
powód: istnieje identyczna strona

ZGROMADZENIE  ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

Organ stanowiący i kontrolny Związku.

W skład Zgromadzenia Związku wchodzą wójtowie, burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin uczestniczących w Związku oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu z kazdej gminy wybieranych przez rady gmin.  

Skład Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza obecnej kadencji 

Zgromadzenie Związku pełni funkcję kontrolą poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną.

ZARZĄD  ZWIĄZKU  KOMUNALNEGO  BIEBRZA

Organ wykonawczy Związku

Zarząd składa się z 7 osób - przedstawicieli gmin, członków Związku, w tym przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zarządu.

Zarząd Związku Komunalnego Biebrza wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.

Skład Zarządu Związku Komunalnego Biebrza obecnej kadencji

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 2 203
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 27.04.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl