11 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Rekultywacja składowisk

Wiadomość usunięta dnia 10.08.2015
powód: aktualizcja
19.01.2011, 12:35

W dniu 28 grudnia 2010 roku
w Białymstoku
pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWP tj. Zarządem Województwa Podlaskiego, działającym w imieniu Województwa Podlaskiego, a Beneficjentem tj. Związkiem Komunalnym Biebrza została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.02.00-20-029/10-00 o dofinansowanie Projektu

„Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”
Nr WND-RPPD.05.02.00-20-029/10

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 1 370
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 19.01.2011, 12:35
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl