Przebieg rzeczowy realizacji Projektu

Przebieg rzeczowy realizacji Projektu

Wykonawca zralizował wszystkie roboty związane z rekultywacją techniczną i rekultywacją biologiczną składowisk: Kroszówka, Łazy, Jaswiły, Korycin, Kol. Lipsk, Nowy Dwór, Suchowola.

10 wrzesnia 2012 roku dokonano odbioru końcowego zrealizowanych robót.

Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 26.03.2013
Dokument oglądany razy: 937
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 26.03.2013
 
wydruk z dnia: 2.02.2023 // bip.zkbiebrza.pl